OM OSS

Fossberg Kraft bygger ut og drifter vannkraftverk. Selskapet har kontor på Handeland Gard i Kvinnherad kommune. Fossberg Kraft har siden oppstarten i 2018 bygget ut vannkraftverkene Ljotå i Bjørnafjorden kommune og Svandalen i Sauda kommune. Høsten 2021 starter vi byggingen av to kraftverk i Drangedal kommune og et i Sirdal kommune. Under hele byggeprosessen har vi fokus på at vårt fotavtrykk i naturen skal være minst mulig.

DRIFT

Fossberg Kraft drifter kraftverk i produksjon og har i dag ansvar for fem kraftverk eid av Bagnall Energy Limited.

PROSJEKTER

I 2021 skal Fossberg Kraft bygge tre driftssikre kraftverk i Sør-Norge. To av kraftverkene er plassert i Drangedal i Telemark og et i Sirdal i Agder. Under hele byggeprosessen har vi fokus på at vårt fotavtrykk i naturen skal være minst mulig. Våre ansatte har stor erfaring i bygging av kraftverk og Fossberg Kraft er dyktige på å finne gode løsninger og å bygge kostnadseffektivt.

VÅR VISJON

Fossberg Kraft AS skal:

  • Være en profesjonell aktør innen småkraftutbygging og kraftproduksjon.
  • Investere i konsesjoner klare for utbygging.
  • Være en aktiv og god samarbeidspartner for fallrettseier.
  • Bygge ut småkraftverk / lede prosjektene fra A til Å.
  • Se til at våre prosjekter er bærekraftige med hensyn til økonomi, miljø og samfunn.